آنی گیر

INSTANT CONCRETE H-113

یك پودر پایه سیمانی بدون كلراید است که پس از تماس با آب افزایش حجم می‌دهد و خمیری قدرتمند برای انسداد سریع نشت‌های پر فشار می‌سازد.

كه با استاندارد‌های ذیل مطابقت دارد:

ASTM C928-05

ASTM C-39

ASTM C267-77

ASTM C-234

آنی گیر
یك پودر پایه سیمانی بدون كلراید است

آب بند سازی

آنی گیر بتن

شما می‌توانید برای مشاوره در خصوص افزودنی‌های آب بند سازی بتن و همچنین آنی گیر بتن، استعلام قیمت، دریافت اطلاعات فنی و همچنین در صورت نیاز ثبت سفارش و خرید آنی گیر بتن با بخش فروش و پشتیبانی شرکت بهینه پی سازه افروز تماس حاصل نماید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.
متن سربرگ خود را وارد کنید.