سوپر ژل میکروسیلیس

Concrete Supplement Silica Gel    H-M1000

سوپر ژل میکروسیلیس H-M1000 ماده‌ای ترکیبی می‌باشد که بر پایه میکروسیلیس ومواد روان‌ساز و نسل جدید افزودنی بتن و واترپروف و مواد ضدآب تولید گردیده است. این ماده بردو نوع: ژل بدون الیاف و ژل با الیاف، با بنیان‌ (پلی كربوكسیلات) قابل ارائه می‌باشد.
سوپر ژل میکروسیلیس شرکت بهینه پی سازه افروز، با استانداردهاي  ASTMC1240-05  و BS1881  و ASTMC494-81  مطابقت دارد

سوپر ژل میکروسیلیس
سوپر ژل میکروسیلیس

افزودنی های بتن

سوپر ژل میکروسیلیس