شاتكريت

Admixtures   H-shot80

شاتکریت بتن یک نوع پودر بدون الکلاید می‌باشد که به سخت شدن زودتر بتن‌های پاشیده شده و مخلوط‌های آن بر سطوح مختلف شتاب می‌بخشد که باعث تسریع هیدراسیون و افزایش روند سخت شدن بتن یا ملات مي‌گردد و با استاندارد‌های زیر مطابقت دارد :

 ASTM C494 TYPE C     –      ASTM C 827      –     ASTM C1141 

شاتكريت
شاتكريت بدون الکلاید می‌باشد که به سخت شدن زودتر بتن‌های پاشیده شده و مخلوط‌های آن بر سطوح مختلف شتاب می‌بخشد

افزودنی های بتن

شاتكريت

شما می‌توانید برای مشاوره در خصوص شاتکریت بتن، استعلام قیمت، دریافت اطلاعات فنی و در صورت نیاز ثبت سفارش و خرید، با بخش فروش و پشتیبانی شرکت بهینه پی سازه افروز تماس حاصل نمایید.