فوق روان کننده زودگیر

Normal Super Plasticizer H-Z

این محصول به عنوان یک افزودنی روان ساز مایع برای شکل پذیری زیاد بتن و افزایش مقاومت اولیه و نهایی بسیار کاربرد دارد. که نقش مهمی در تسریع زمان گیرش بتن در زمان کوتاه دارد و برای بتن‌ریزی در هوای سرد به کار می‌رود.

با استاندارد‌های   ASTM-C494  ,  TYPE-E  ,  ISIRI-2930  مطابقت دارد.

افزودنی های بتن

فوق روان کننده زودگیر

 فوق روان کننده زودگیر
فوق روان کننده زودگیر

فوق روان کننده زودگیر