نفوذگر مايع

(لاک سیلیکونی آب پایه)

H-119

نفوذگر مايع (لاک سیلیکونی آب پایه) یکی دیگر از محصولات آب بند سازی بتن شرکت بهینه پی سازه می‌باشد که یک نمونه از باکیفیت ترین نوع در این دسته از محصولات شرکت می‌باشد. نفوذگر مايع (لاک سیلیکونی آب پایه) با کد اختصاص H-119 یک مایع غلیظ و بی‌رنگ است. نفوذگر مایع یک نوع محافظ كننده سطوح می‌باشد كه باعث تشکیل کریستال‌های غیرقابل حل در آب می‌شود و با ایجاد شبکه‌ای یکنواخت مانع نفوذ آب به بتن می‌شود. نفوذگر مايع بدون اثر ظاهری و عدم تشكیل فیلم باعث تشكیل خاصیت فیلم بر روی سطح می‌شود.

آب بند سازی