گرین راک یا همان کتراک قوی شده

گالری گرین راک

تولید و عرضه مواد شیمیایی ساختمانی پوشش ها, کفپوش ها، رنگ های صنعتی و ساختمانی آماده همکاری با تمام پروژه های مربوط است

گالری مربوط به گرین راک یا همان کتراک قوی شده

گرین راک یا همان کتراک قوی شده، آخرین پدیده حاصل از تکنیک برتر در تهیه مواد تخریبی بدون انفجار می باشد، که با پتانسیل عظیم نهفته در خود و بازدهی بسیار بالا قابلیت تخریب صد درصد را خواهد داشت

تخریب کننده بتن و سنگ بدون انفجار

گرین راک در مقایسه با سایر مواد تخریب کننده نظیر دینامیت و باروت، از ایمنی بسیار بالاتری برای مجریان برخوردار است ضمن اینکه به هیچ وجه آلودگی صوتی ایجاد نکرده و خطرات زیست محیطی نیز در پی نخواهد داشت
در صورت اجرای صحیح و اصولی این محصول با توجه به دمای محیط در عرض ۵ تا ۶ ساعت تخریبی مطمئن را خواهید داشت