فوق روان کننده نرمال

Retarder Super Plasticizer H-16

فوق روان کننده نرمال (فوق روان کننده برپایه نفتالین سولفونات) ( فوق روان کننده نرمال) قوی‌ترین گونه مواد كاهنده آب و افزاينده روانی بتن مي‌باشد، که به جز سهولت اجرا باعث افزایش مقاومت اولیه و نهايی بتن، باعث افزایش خاصیت چسبندگی مصالح بکار رفته و کاهش جمع‌ شدگی بتن می‌گردد. فوق روان کننده نرمال که یکی از افزودنی های بتن است، با استانداردهاي ASTMC494TYPEF , مطابقت دارد. روان کننده بتن

فوق روان کننده نرمال​
فوق روان کننده برپایه نفتالین (نرمال) سولفونات قوی‌ترین گونه مواد افزاينده روانی بتن و کاهش نسبت آب به سیمان است

افزودنی های بتن

فوق روان کننده نرمال

شما می‌توانید برای مشاوره در خصوص فوق روان کننده نرمال، استعلام قیمت، دریافت اطلاعات فنی و در صورت نیاز ثبت سفارش و خرید، با بخش فروش و پشتیبانی شرکت بهینه پی سازه افروز تماس حاصل نمایید.