دیرگیر بتن

CONCRETE RETARDER  H-103

دیرگیر بتن با ساختار کریستالی بوده که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تاخیر در زمان آغاز واکنش هیدراسیون می گردد بر دو نوع پودری و مایع قابل ارائه می باشد.

با استاندادردهای EN 934-2  ASTM C494  و  Type B مطابقت دارد.

دیرگیر کننده بتن
دیرگیر بتن با ساختار کریستالی بوده که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تاخیر در زمان آغاز واکنش هیدراسیون می گردد بر دو نوع پودری و مایع قابل ارائه می باشد.

افزودنی های بتن

دیرگیر کننده بتن

شما می‌توانید برای مشاوره در خصوص افزودنی‌های بتن و همچنین دیرگیر بتن ، استعلام قیمت دیرگیر کننده های بتن ، دریافت اطلاعات فنی و همچنین در صورت نیاز ثبت سفارش و خرید افزودنی کندگیر کننده بتن با بخش فروش و پشتیبانی شرکت بهینه پی سازه افروز تماس حاصل نماید.