تخریب کننده سنگ و بتن

گرین راک

تخریب کننده سنگ و بتن (گرین راک)، آخرین و بهترین پدیده حاصل از تکنیک برتر در تهیه مواد تخریبی بدون انفجار می باشد، که با پتانسیل عظیم نهفته در خود و بازدهی بسیار بالا تخریب کننده سنگ و بتن را به قابلیت صد درصد شدن تخریب میرساند.

گرین راک در مقایسه با سایر مواد تخریب کننده سنگ و بتن نظیر دینامیت و باروت، از ایمنی بسیار بالاتری برای مجریان برخوردار است ضمن اینکه به هیچ وجه آلودگی صوتی ایجاد نکرده و خطرات زیست محیطی نیز در پی نخواهد داشت.

در صورت اجرای صحیح و اصولی این محصول با توجه به دمای محیط در عرض ۵ تا ۶ ساعت تخریبی مطمئن را خواهید داشت.

تخریب کننده سنگ و بتن یا همان کتراک قوی شده هیچگونه خطر و یا آسیبی به محیط زیست نمی‌زند و به سادگی هرچه تمام باعث تخریب سنگ و بتن، یا ساروج می‌شود. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که این ماده از نظر اقتصادی هم بسیار به صرفه‌تر از راه‌های دیگر تخریب می‌باشد.

تخریب سنگ و بتن بدون خطر

گرین راک